ПОЗИЦИЯ 2 - EE и ТП:

Сертификат за ЕЕ

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ДОКЛАД ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Обследване за ЕЕ

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА